Geçmiş yıllarda dernek başkanlığı görevini üstlenmiş hemşehrilerimiz

Yıldırım NAÇAR

Necdet NAÇAR

Şevket NAÇAR

Musa NAÇAR

Yaşar SOYDAŞ

Şemsettin NAÇAR

Zühdü NAÇAR

(Görevde)